تنها سروده ی فرزانه شیدا -ف.شیدا  چاپ
تاریخ : یکشنبه 8 اردیبهشت‌ماه سال 1387
 
 
 
 
در حریم نفس عشق نهادیم دلی

 

ودگرباره به اندوه دلم باز شکست
 
 

آه ای عشق ...چرا تنهائی؟!

 

ره ما گرچه زهم گشته جدا
 
 

تو چرا ره به خرابات مغان در راهی؟؟!!
 
 

من چرا یکّه وتنها در راه...
 
 
 

همه کس باز غریبانه براه
 
 
 

همه کس گم شده راه...!!!
 

ما چرا تنهائیم...ما چرا تنهائیم؟!
 
 

   ۵ -  اردیبهشت ۱۳۸۷

 
سروده فـرزانه شـیدا
 
 
Farzaneh Sheida