کامیار عابدی - به قلم:‌رضا آشفته  چاپ
تاریخ : دوشنبه 9 اردیبهشت‌ماه سال 1387
کامیار عابدی
کامیار عابدی کامیار عابدی - رضا آشفته


--------------------------------------------------------------------------------

کامیار عابدی، پژوهشگر و منتقد ادبی خود را محکوم به نوشتن و خواندن می‌داند و به همین جهت همه وقت خود را صرف تحقیق و تالیف درباره موضوعات و چهره‌های مهم ادبیات معاصر کرده است.او دیگر دوست ندارد درباره مجوز و گم شدن آخرین اثرش در وزارت ارشاد و سه سال بلا‌تکلیفی آن بگوید، بلکه می‌خواهد درباره آخرین تالیفات و پژوهش‌هایش بگوید. با آنکه این کتاب‌ها آماده چاپ و نشر هستند، فعلا‌ دست نگه داشته تا موعدی برای این مهم فراهم شود.
عابدی یک کتاب به نام <دو رساله درباره سهراب سپهری> دارد که در 120 صفحه حروفچینی و آماده نشر شده است. در رساله اول به ارتباط سهراب با ژاپن و تاثیرپذیری‌اش از شعر، ادبیات و آیین‌های شرق دور به ویژه ژاپن می‌پردازد و رساله دوم به رابطه سهراب با کاظم تیناتهرانی اختصاص دارد؛ نویسنده‌ای که یادداشت‌هایی درباره سهراب نوشته و حواشی کتاب اتاق آبی هم توسط او صورت گرفته است. این مطالب از طریق سهراب به بیژن جلا‌لی رسیده و او هم پیش از مرگ آنها را در اختیار عابدی قرار داده است. این مطالب در شناخت آثار سهراب مفید خواهد بود. تیناتهرانی در سال 60 فوت کرده است.کتاب دوم کامیار عابدی درباره <چهل گفتار درباره شعر معاصر> است که <برگ‌هایی از تاریخ بی‌قراری ما> نام دارد. او طی سال 81 تا 86، 40 عنوان مقاله در مجلا‌ت فرهنگی به چاپ رسانیده که این آثار با یک ویرایش تازه در کتاب ذکرشده گردآوری شده است. در این مقالا‌ت به موضوعات و جریان‌های نوگرا و سنت‌گرای شعر در یکصد سال اخیر و چهره‌های شعر و ادبیات معاصر پرداخته شده است.<شاعری از دیار آذرآبادگان/ بررسی شعرهای رعدی‌آذرخشی> ازجمله دیگر کتاب‌های آماده چاپ این پژوهشگر فعال کشورمان است. رعدی‌آذرخشی از شاعران سنت‌گرا و مفسران این جریان شعری است که از دهه 20 تا اوایل دهه 40 در یونسکو به عنوان نماینده ایران فعالیت می‌کرده است. دیوان و مجموعه مقالا‌ت این شاعر اوایل انقلا‌ب منتشر شده و پس از این آثار نایاب شده است. انگیزه نوشتن این تک‌نگاری هم نوشتن یک مقاله درباره رعدی‌آذرخشی برای دانشنامه زبان و ادب فارسی که زیرنظر اسماعیل سعادت منتشر می‌شود، بوده است. عابدی درمی‌یابد که درباره این شاعر که در زمینه شعر سنتی هم موفق بوده، نقد و بررسی کمتری صورت گرفته است.<رهنورد گمشده> عنوان چهارمین کتاب پژوهشی کامیار عابدی است که در این تک‌نگاری به مرحوم حسن هنرمندی، شاعر، مترجم و پژوهشگر می‌پردازد که از پیشگامان ادبیات تطبیقی در ایران به شمار می‌آید. در این تک‌نگاری به آثار مختلف هنری با نگاه تحلیلی پرداخته می‌شود.
کامیار عابدی هنوز هم می‌نویسد و می‌خواند و همچنان می‌تواند درباره دیگر تحقیقاتش که در مراحل مختلف هستند، اطلا‌عاتی بدهد. به هر تقدیر باید منتظر نشر این تحقیقات باشیم.
نوشته شده در دوشنبه 9 اردیبهشت 1387 - 18:26:14
 
 
 ارسال از رضا آشفته
 
 
بر گرفته از سایت شعر نو: