شاعر شاعران والت ویتمن - به قلم سید محمد آتشی  چاپ
تاریخ : یکشنبه 5 خرداد‌ماه سال 1387
به قلم سید محمد آتشی
 

والت ویتمن

 

(1891-1819)

 

 "والت ویتمن" در"لانگ آیلند"،درخانواده ای فقیروکم سوادزاده شد.پدرش کشاورزونجاربود."ویتمن" بانخستین کتاب شعرش"برگ های علف"،درسال1855،توفانی درآمریکابه راه انداخت.روزنامه "نیویورک تایمز"درموردویتمن وشعرهایش نوشت:"این چه غول بی شاخ ودمی است که درمیان ماپیداشده؟این چه معجون معنوی است که ازافکارموهن وفلسفه وکفروزیبایی ترکیب یافته؟"

سال های سختی برویتمن گذشت.منتقدین ؛شاعران کلاسیک،روزنامه نگاران ومحافل ادبی،سراسرعمربااومخالفت کردند،امااوازراه خودبازنایستاد.کتاب برگ های علف درسال 1860به چاپ سوم رسید.اورابعدها" شاعرشاعران "

آمریکا نامیدند؛کسی که مکتب جدیدشعری رادرآمریکا پایه گذاری کرد.

درایران بعدازشعرنیمایی ،شعرسپیدشاملویی، سخت تحت تاثیرویتمن وآثارش ،توسط احمد شاملو،شکل گرفت.البته ویتمن برسهراب سپهری هم تاثیرگذاربوده است.

 

دوشعرازویتمن

 

سنگ نوشته ای برای مقبره ای

 

ای که دراین گورخفته ای،برایت چه فاتحه ای می توان خواند

چه لوح یادبودوچه سنگ نوشته ای برمزارتوست؟

ای میلیونر!

ماندانیم که چگونه زیستی؟

اما می دانیم که همه خود دردادوستد

ودرمیان گروه دلالان به سرآوری

نه رادمردی وقهرمانی ازآن توست،ونه نبردی وافتخاری.

 

غرق دراندیشه

 

دیدم ذره ای که نام آن"نیکی"است

به سوی ابدیت می شتابد

ودریای بی کرانی که"بدی "نام دارد

خودرابه هرسوی می کشاند

تاناپدیدشودوبمیرد.

 

به قلم سید محمد آتشی