X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی
باز بگشا برگی ...!! سروده ی ف.شیدا  چاپ
تاریخ : چهارشنبه 15 خرداد‌ماه سال 1387
 
درمروری برخویش
 
دفتری روی دو پا
 
برگ در برگ همه خاطره ها
 
وبه هر شعر وغزل
 
خاطراتی دیرین !
 
 
چشم من خیره به اوراق وبه برگ..
 
وچو ابری به شتاب
 
؛ خاطره ؛  از دل واز آبی  این روح   گذشت
 
در مروری  که دلم
 
  پر ز یک " حس مداوم"  شده بود
 
"ازهمه قصه ی تکرار شدن"!..
 
 
... روزگاری همه آه 
 
گذر شبنم واشکی غمناک
 
 تا رسیدن به پگاه
 
...
 
گاه در گرمی یک روز بلند ،
 
  روشن و  پر شده از سایه ی شوق
 
...گاه در باران ها ...
 
گه گداری به  مه ونمناکی
 
...
 
گاه چتری دردست
 
گاه طوفان زده در غمناکی
...
 
بی پناهی هائی... روزوشب ، گه گاهی ،
 
از خط مرز عبور... گاه وامانده به  راه
 
گاه در کوچه سرگردانی
 
گاه گم کرده رهی... مانده به جا !
...
 
خاطری نیست  از آن "حس امیدم " امروزم
 
شوقکی نیست در این  ذهن حضورم اکنون!
 
 
ورقی تازه دگر نیست مرا
 
تا نویسم بر برگ ...
 
سبزی خاطره ی فردا را...درامیدی به خیال!!!
 
 
 
درخیالی که تو درآن هردم
 
در کنارم باشی!!!
 
 
گل سرخی دردست
 
 
با نگاهی که در آن... شعله ی عشق
 
 
سردی حرف جدائی ها را
 
 
درحریم سرد ِ دل سرمازده ام
 
 
محو و....  تبخیرکند
 
 
و گل سرخ دلم باز شود
 
 
به امید ی که درآن ، درهمه  دم
 
 
روح لبنخند تو
 
 
 بامن باشد...سایه ات همپایم !!!
 
 
آه ای روح طراوت ....برگی...
 
 باز  بگشا بدلم  !!!
 
 
چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۸۷
 
 
فـــرزانه شــیدا