X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی
حمید رضا اکبری(شروه).به قلم اقای سید محمد آتشی  چاپ
تاریخ : سه‌شنبه 21 خرداد‌ماه سال 1387
 

حمیدرضااکبری(شروه)

 

حمید رضا اکبری(شروه)،شاعرونویسنده آبادانی ست وشعرهایش جایگاه خوبی درشعرمعاصردارند،شروه  یکی ازوزنه های مهم شعرجنوب محسوب می شود.علاوه برشعروداستان ،درزمینه ی ادبیات کارهای فراوان دیگری انجام داده است.

اماآنچه دراینجا مدنظرمن است داستان های کوتاه اوست.

داستانهای کوتاه وی چندویژگی دارند1-تقلیدی نیستند ،درواقع امضای خود شروه هستند.2-ایجاز خوبی دارند،(این خصوصیت دراشعاراونیزبارز است).3-مدرن وامروزی هستند ودرعین حال عناصربومی –محلی رابه خوبی به کارگرفته اند، که این ویژگی ممتازی ست4-تعلیق آنها خیلی ظریف وحرفه ای ست.

 

یکی ازداستانک های اورا دراینجا می خوانید:

                                   داستان ریزه

"وقتی وارد اتاق شد عطر گلهای یاس در فضای راهرو پیچیده بود . جوان نگاهی به صورت دختر انداخت

 

وپرسید: اومده بود ؟ دختر چیزی نگفت و روی مبل نشست .پسر ادامه داد مگه نگفتم تیتر روزنامه ها میشی !

 

دختر سر بلند کرد : فامیله  نمی تونم بیرونش کنم !

 

جوان از چار چوب در بیرون که زد بر جای پا هایش روی پله ها رد خون جا می ماند . "

 

داستان های دیگرشروه را می توانید دربلاگ داستان های یک جنوبی به این نشانی بخوانید.http://sharvih2.blogfa.com/
 
سه شنبه 21 خرداد ماه سال 1387
"

      

 

 حمید رضا اکبری(شروه)به قلم اقای سید  محمد آتشی

http://www.amyna.blogfa.com/post-121.aspx