●بپای عاشقی ها مینویسم  چاپ
تاریخ : پنج‌شنبه 8 بهمن‌ماه سال 1388

  

 

 

 

 

 

بپای عاشقی ها مینویسم


بپای عاشقی ها مینویسم

هر آن اشکی که در پای تو ریزم

تورفتی قلب من جا مانده اینجا

ولی تنها توئی عشق عزیزم

پس ازتو دل نمیگیرد قراری

ندارم بعد تو من روزگاری

تو رفتی و زمستان جدائی

ترک داده دلم در بیصدائی

زاین سرمای تلخ بیقراری

نمی آید دگر برما بهاری

اگر حتی دگر با من نمانی!

نگیرم دل زتو درزندگانی

وگر از تو نگیرم هم نشانی

درون سینه ی من جاودانی

بپای عاشقی ها مینویسم

هر آن اشکی که در پای تو ریزم

هر آن اشکی که در پای تو ریزم.

ســروده فـــرزانه شـــیدا(ف. شــیدا)
اول اردیبهشت ۱۳۸۷/۱۵ آپریل ۲۰۰۸