آه ای عشق چرا تنهائی؟!سروده فرزانه شیدا  چاپ
تاریخ : دوشنبه 2 اردیبهشت‌ماه سال 1387
 
 
در حریم نفس عشق نهادم قلبی....
 
 
ودگرباره به اندوه  دلم باز شکست...
 
 
وغم تنهائی...همره راه غریب من شد!!!
 

آه ای عشق چرا تنهائی؟!
 
 
 ره ما گرچه زهم گشته جدا...
 
 
تو چرا رو به خرابات مغان راه بری؟!
 
 
 من چرا یّکه وتنها در راه....
 
 
من چرا یّکه وتنها در راه!!!
 
 
هردو مان یکّه و  تنها ماندیم ...
 
 
هردو مان یکّه و  تنها ماندیم!!!
 
 
 اول اردیبهشت 1387(ف.شیدا)