ترانه (حرف آخر)  چاپ
تاریخ : سه‌شنبه 17 اردیبهشت‌ماه سال 1387
 
 
 
  بخدا    این  دیگه  حرف آخــــره
 
 
 
 دل  ما کاری  بــکارت   نداره!
 
 
 
حالا که  پـــیدا  شده باز  سایه هاتون
 
 
 
 عزیزم همونجا که هستی! بمون!!!
 
 
 
 
دل من شکسته شد  براه تو
 
 
 
اما بـــسه بخــــــــدا دیگه برو!!
 
 
 
 
واسه مان بسه ... دیگه  خدائی بس
 
 
 
 
 مگه چند بار میشه یک دلو شکس 
 
 

 ترو اون خدا  ... تو اسممو نیار
 
 
 
 
 مــنو  تـُو قـــبر فراموشی  بزار !
 
 
 
 دیگه هیچوقت تو نگو دوسم داری
 
 

آخه  چند بار رو دلم پا میزاری؟!!!
 
 

بسـه این جور  وجفا ها*  بخدا
 
 

اینـهمه  رنگ و  ریا ها ، بخدا
 
 
 
بسه آبــی وســفید  وسبز و زرد
 
 
 
 
  (((با سیاهیم میشه زندگی کرد**))))!!!!
 
 
 

ترو اون خدا   نـیا  سراغ  من
 
 

 باز نشو غصه  و درد و داغ من
 
 

 بخدا اینــجوری عـادلونه  نیست
 
 
 
 این کارات هیچ  جوری عاشقونه نیست!!!
 
 
 
 برو هرجا که میری عزیز من
 
 
 
 اما حرفی از محــبتت  نزن!
 
 

 اسمــموُ حتی تو تاریــکی  نــــگو
 
 

 حتی نصفه نیــمه...  حتی کوچـولو!
 
 

  برو جـان من، بـــرو راه  خودت
 
 

 نـبر این قلـبو به  همراه   خودت
 
 

ما  گذشـتیم   دیــگه از خـیر شــما
 
 
 
دیگه  هــرگز نمی گم  بهت: بــیا
 
 

حالا که بدجوری بیــچاره شدم!!!
 
 

بزاراین  خط و نشون  بکشم
 
 
 
 
 دیگه هیچوقت محلت نمیزارم  !!!
 
 

 تا بیا ی بازم بگی:  دوســتت دارم...
 
 
 
دیگه حتی نمیخوام عشق  ترو
 
 
 
بخدا  خسته شدم .... دیگه برو!
 
 
 
 یکشنبه 15 اردیبهشت1387 
 
 
 
 ف.شیدا - فــــرزانه شــــیدا
  

Farzaneh Sheida
 
http://fsheida.blogsky.com/