باز بیا-سرودی فرزانه شیدا/Farzaneh Sheida  چاپ
تاریخ : چهارشنبه 31 تیر‌ماه سال 1388

   

یکد وقدم دور شوم  صد قدمی بسوی غم 


باز منم همان که شد جلوه ی غصه وستم
 

آه ز عشق وعاشقی! این ستم پر از ریا 

 

این دل من رها نشد از ستم و ازآن بلا 

  
باز براه عاشقی  خورده زمین  دل منم 


باز منم که در خفا پر پر غصه  میزنم 


باز منم به عشق وغم انکه فنا شده دلش 

 

باز منم که خانه ی جور وجفا شده دلش  


باز همان قصیده ها شعله ی داغ و سوز عشق 


آه به قلب من مگو از شب غم ! ز روز عشق 


گریه توان من برُید  ناله درون من شکست 


باز خدای عاشقی ! چشم بروی من نبست 


باز جفای دیگری در ره من نهان شده 


تیر غمی به سوی دل بار دگر نشان شده 


باز به جرم عاشقی دار جفا علم شده
 

این دل ما میان ,,آن,, مُرده دار غم شده 

 
باز نگاه عاشقم مانده به ره گریه کنان 

 
سینه دوباره میکشد غصه وغم از این جهان 


وای ز درد عاشقی ! وای به قلب عاشقان 


ای دل من دگر مرو بار دگر به راه آن
 

عشق فغان وگریه هاست دردوغمو جور وجفاست 


باز به خلوتم بیا که خالی از رنگ وریاست 


باز بیا به " کنج  شعر" به  آشیان شاعری
 

بگذر از این جهان غم این همه عشق ظاهری 
 

باز منو تو وخدا , باز به خلوت دعا 


گریه مکن ای دل من باز

 

به خلوتم بیا...باز به خلوتم بیا

ف. شیدا شنبه 25 آذر1385